โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่มีการควบคุมเป็นอย่างไร?

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่มีการควบคุมเป็นอย่างไร?

March 31, 2020 0 By Tammy

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่จะช่วยให้คุณทำการเทรดและลดความเสี่ยงในการเทรดของคุณอาจเป็นบุคคลหรือโบรกเกอร์ก็ได้ ซึ่งคุณต้องเข้าใจหลักการทำงานของพวกเขาก่อนที่จะดำเนินการกับโบรกเกอร์เพราะโบรกเกอร์หรือบริษัทโบรกเกอร์ต่าง ๆ จะมีกฎที่แตกต่างกันโดยเฉพาะกฎระเบียบทางการเงิน ซึ่งกฎเหล่านี้ทำให้คุณดำเนินการกับพวกเขาได้ง่ายขึ้น ดังนั้น โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่มีการควบคุมเป็นอย่างไร? คำตอบนั้นอยู่ด้านล่าง

คลิกที่นี่สำหรับโบรกเกอร์มือถือที่ดีที่สุด

https://lh3.googleusercontent.com/r4szDF1lTBr4ruAxf1fxA1u-MIK-60WwfO9rxyjv79SN4VBuIoqlg7ftK9cNy6qjQk_oT-m_NwlK0mxU4PuiNHPlJ4aDHBU764-yD4SCAidzrRNP1EofScPsvnWeuq3eEyOx7Zcp

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ทุกคนต่างจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและโบรกเกอร์ ซึ่งคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเทรดและโบรกเกอร์คือผู้ที่จะร่วมทางกับคุณตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งพวกเขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ฟอเร็กซ์ที่ช่วยคุณกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการเทรด รวมถึงให้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับกระบวนการเทรด… สรุปสั้นๆว่าโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์มีบทบาทสำคัญในอาชีพการเทรดของคุณ ดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มต้นกับฟอเร็กซ์ คุณจำเป็นต้องหาโบรกเกอร์ที่ดีด้วยตัวคุณเอง

กฎระเบียบที่ควบคุม – คืออะไร?

ดังที่เราได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าโบรกเกอร์ทุกรายจนถึงบริษัทโบรกเกอร์ต่างๆจะมีกฎการทำงาน กฎทางการเงินของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโบรกเกอร์รายใหญ่ทั่วโลกพวกเขาจะร่างเอกสารที่ถือว่าเป็นจรรยาบรรณในบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายเมื่อได้รับการรับรองจากหน่วยงานท้องถิ่น โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่มีการควบคุมคืออะไร? เนื่องจากจรรยาบรรณนี้ควบคุมความเป็นมืออาชีพ พฤติกรรมตามหลักจริยธรรม และกฎทางการเงินของโบรกเกอร์ ซึ่งโบรกเกอร์ต้องลงนามในข้อความนี้และยอมรับการปฏิบัติก่อนดำเนินการ หากพวกเขาละเมิดจะถูกลงโทษที่แตกต่างกันตามระดับของบรรทัดฐาน จึงเป็นเครื่องมือในการสร้างคำสั่งซื้อและความสม่ำเสมอในการกระทำของพนักงานในบริษัทของพวกเขารวมถึงทำให้บริษัทดำเนินงานได้ง่ายขึ้น

https://lh6.googleusercontent.com/YbZVcwDMqAsLeZsy4i_-1EQjnC1urrPeINf93LxWhYBbmlze5uPbluQpnm12tM3FUZmkomhbBCNIkcTxit59lWK1h62aF212bjHOGPz6nqk5c9FxId-J4GXLB9yGrQ9NqV6cTgAl

กฎระเบียบทางการเงินนั้นมีความสำคัญ มีความจำเป็น มีความชัดเจนโปร่งใส และยึดมั่นต่อสิ่งนั้น ตัวอย่างเช่นโบรกเกอร์ของบริษัทจะต้องจัดทำรายงานทางการเงินเป็นรายเดือน รายไตรมาสหรือรายปีซึ่งขึ้นอยู่กับกฎที่แตกต่างกันของบริษัท นอกจากนี้กฎระเบียบเกี่ยวกับทุนสำรองและสภาพคล่องนั้นมีความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและชื่อเสียงของโบรกเกอร์ บริษัทจึงได้กำหนดจำนวนเงินสำรองสูงสุดเพื่อให้ลูกค้าดำเนินการได้อย่างเต็มที่โดยไม่สะดุด

แน่นอนว่ามีกฎระเบียบสำหรับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ในการแก้ปัญหาสำหรับผู้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถปฏิบัติได้ซึ่งเป็นรูปแบบของการจัดการการละเมิดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิดที่มีรูปแบบแตกต่างกันในการจัดการกับการละเมิดทั้งหนักและเบา การกระทำใด ๆ ของโบรกเกอร์ที่ละเมิดกฎระเบียบจะส่งผลให้มีการลงโทษและมักจะลงโทษทางการเงิน อย่างไรก็ตามสำหรับการกระทำที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงหรือสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อบริษัท โบรกเกอร์จะถูกบังคับให้ลาออกและถูกลงโทษทางกฎหมายอื่น ๆ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด forex ที่ดีที่สุด

วิธีการตรวจสอบว่าโบรกเกอร์นั้นมีการควบคุม

หากคุณต้องการค้นหาว่าโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่คุณจะดำเนินการด้วยในอนาคตให้ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในส่วน “การแนะนำ” บนเว็บไซต์ของบริษัท หากคุณพบพวกเขาในเว็บไซต์แสดงว่าโบรกเกอร์นี้อยู่ในบริษัทของพวกเขาและเป็นโบรกเกอร์ ฟอเร็กซ์ที่มีการควบคุม ซึ่งจะช่วยลดจำนวนของโบรกเกอร์หลอกลวง